Home Новини 31.01.2021г. – Определяне на местата подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност
formats

31.01.2021г. – Определяне на местата подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност

Published on 13.01.2021 by in Новини

До 31 януари 2021г. работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определи работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност. Броят на тези места е от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата дейност.

Местата подходящи за трудоустрояване се определят от комисия по трудоустрояване в състав: председател – ръководителят на предприятието, и членове – представителите на работниците и служителите, органът по безопасност и здраве при работа и лекарят от службата по трудова медицина, която обслужва предприятието.

От общия брой на работните места подходящи за трудоустрояване работодателят определя не по-малко от половината за хора с трайни увреждания.

Списъкът на местата подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност се съхранява в предприятието. Преписи от него се изпращат на службата по трудова медицина и при поискване – на здравния орган, който осъществява трудоустрояването.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за 31.01.2021г. – Определяне на местата подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност  comments