Служба по трудова медицина „СИ ДИ КОНСУЛТ” е една от водещите компании за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Постигаме реални резултати чрез професионализъм, мобилност и индивидуален подход към всеки клиент.

Екипът ни от високо квалифицирани специалисти е на разположение на нашите партньори по всички въпроси, касаещи трудово-правните изисквания на законодателството и осигуряването на здраве и безопасност при работа.

 

 

20793849_10209807037880176_1444632853_o