Home Новини Време за определяне на места подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност
formats

Време за определяне на места подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност

Published on 03.01.2019 by in Новини

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,
Напомняме Ви, че e време за определяне на местата подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност.
До 31 януари 2019г. работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определи работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност. Броят на тези места е от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата дейност.
Местата подходящи за трудоустрояване се определят от комисия по трудоустрояване в състав: председател – ръководителят на предприятието, и членове – представителите на работниците и служителите, органът по безопасност и здраве при работа и лекарят от службата по трудова медицина, която обслужва предприятието.
От общия брой на работните места подходящи за трудоустрояване работодателят определя не по-малко от половината за хора с трайни увреждания.
Списъкът на местата подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност се съхранява в предприятието. Преписи от него се изпращат на службата по трудова медицина и при поискване – на здравния орган, който осъществява трудоустрояването.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за Време за определяне на места подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност  comments