Home Без категория ГИТ планира национална кампания: “Безопасност и здраве на работещите чрез Агенции за временна работа – 2016”