Home Новини Декларациите за условията на труд ще могат да се подават до 03.05.2019 г.
formats

Декларациите за условията на труд ще могат да се подават до 03.05.2019 г.

Published on 25.04.2019 by in Новини

Предвид натрупването на почивни и празнични дни в края на периода за подаване на годишната декларация по чл. 15 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд и за облекчаване на работодателите Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ ще счита за подадени в срок всички декларации, които постъпят в Агенцията до 03.05.2019 г.

Задължение да подават декларации имат новосъздадени през 2018 г. предприятия, както и такива, при които към 31 декември на предходната година имат промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране. ИА ГИТ напомня, че за неподаване на декларация се носи административнонаказателна отговорност.

С цел облекчаване на административната тежест за бизнеса, по инициатива на Инспекцията по труда, от 2018 г. отпадна задължението за подаване на уведомления при липса на промяна в обстоятелствата, които вече са декларирани в Агенцията.

Източник: Главна инспекция по труда
 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за Декларациите за условията на труд ще могат да се подават до 03.05.2019 г.  comments