Home За нас

За нас

 

„СИ ДИ КОНСУЛТ” ООД   разполага с:

Служба по трудова медицина регистрирана в Министерството на здравеопазването от 30.01.2004 г. и пререгистрирана по изискванията на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина с Удостоверение № 171-3/05.06.2017г.

 

Акредитиран орган за контрол /измерване/ на физични и химични фактори на работната среда, електрически уредби и съоръжения с напрежение до 1000 V и климатични и вентилационни инсталации.

Мобилни екипи от високо квалифицирани специалисти работят в три офиса в страната:

гр. Пловдив, жк Тракия, ул. “Маестро Г. Атанасов”, 17, офис център „ОКТАВА”, тел.: 032 992 000, 0897 80 80 92, 0897 80 80 93,  тел./факс: 032 991 771

 

гр. София 1111, ул. “Н. Коперник” 22; тел. 02 870 12 40

 

 

гр. Сандански, бул. “Свобода”, 7, ет. 2;  тел.: 0897 80 80 87, 0897 80 80 88, тел./факс: 0746 308 90