Home Новини Злополуките в строителството намаляват след засиления контрол на ИА ГИТ
formats

Злополуките в строителството намаляват след засиления контрол на ИА ГИТ

Published on 31.07.2018 by in Новини

С почти 1/5 повече са извършените проверки на строителни обекти през първото полугодие на 2018 г. спрямо 2017 г.

По-малко трудови злополуки на работното място в сектор „Строителство“ при ръст на строителните обеми са регистрирани в НОИ през първото полугодие на годината, благодарение на засиления контрол, който Инспекцията по труда осъществява. Намаляват и случаите на работа без сключен трудов договор, но секторът продължава да бъде сред най-рисковите както по отношение на безопасността и здравето при работа, така и при осъществяването на трудовите правоотношения.

За първото полугодие на 2018 г. контролните органи на Агенцията са извършили 2840 бр. проверки в строителството при 2400 бр. за същия период през 2017 г., което е ръст с 18%. Проверките в сектора са 13% от всички, извършени от инспекторите по труда през първото полугодие.

Регистрираните трудови злополуки, свързани с работния процес, са 63 бр., от които 3 смъртни. През 2017 г. те са били 76 бр., от които с летален изход – 6 бр. Най-тежкото нарушение в областта на трудовите правоотношения – полагането на труд без трудов договор, е установено в 323 случая при 381 бр. година по-рано. Запазва се тенденцията всеки четвърти случай на работа без договор да е установяван на строителен обект.

В строителството са и почти половината спрени обекти, работни места, работно оборудване и др., които пряко са застрашавали живота и здравето на работещите – 88 бр. от 187 бр. общо. Този вид нарушения обаче намаляват спрямо първото шестмесечие на 2017 г., когато са били 120 бр. от 257 бр. общо. Но се увеличават броят на нарушенията, свързани с обезопасяването на работното оборудване. Увеличава се и делът на този вид нарушения в сектора спрямо общия им брой, констатиран във всички икономически дейности. През т.г. на строителни обекти са установени 2027 бр. нарушения по безопасността на оборудването от 11 711 бр. общо, докато година по-рано броят им е бил 1822 бр. от 13 103 бр.

Установените нарушения в сектор „Строителство“ за полугодието на 2018 г. са общо 13 982 бр., от които 9023 бр. са свързани с безопасността и здравето при работа, а 4950 бр. са в областта на трудовите правоотношения – възникването, изпълнението и прекратяването им, заплащането на труда, работното време и др. За всяко установено нарушение се вземат мерки за отстраняването му, което води до подобряване на условията на труд в предприятията и се предотвратяват вероятни трудови инциденти.

През първото полугодие са съставени 1134 бр. актове за установяване на административно нарушение. На практика всеки пети издаден от контролните органи на Агенцията акт е бил за нарушение на строителен обект. За нарушения на здравословните и безопасни условия на труд актовете в строителството са 510 бр., което е 50% от всички издадени актове за нарушения, свързани с безопасността на труда.

Все още при проверките на строителните обекти най-често срещаните нарушения са свързани с обезопасяването при работа на височина. Необезопасяването на конструктивните отвори на строежите – асансьорни шахти, стълбищни площадки, тераси, прозорци и т.н., както и използването на необезопасени и неокомплектовани скелета, най-вече при дейностите по саниране на сгради, са най-честите такива нарушения. Не се обезопасяват и временните ел. инсталации. Падането от височина и удар от електрически ток са едни от най-честите причини за трудови злополуки, довели до смърт на пострадалите работници.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2018 Г.

За първите шест месеца на годината контролните органи на Инспекцията са извършили 22 091 бр. проверки в 18 138 бр. предприятия. Установени са 95 165 бр. нарушения. Нарушенията на нормите, свързани с безопасността и здравето при работа, са 45 205 бр., а в областта на трудовите правоотношения – 49 710 бр.

Установените случаи на работа без трудов договор са 1257 бр. Съставени са 5330 бр. актове за установяване на административно нарушение, от които 1011 бр. са за нарушения, свързани с правилата за осигуряване на здравословни и безопасни работни места, а 4261 бр. – в областта на трудовите правоотношения. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления е 8 млн. лв.

Установената сума на неизплатени възнаграждения е 15.1 млн. лв. и намалява с 3 млн. лв. спрямо същия период на 2017 г. В същото време изплатените възнаграждения след намесата на Инспекцията са се увеличили с 2.3 млн. лв. и достигат 12.4 млн. лв.

Източник: Главна инспекция по труда

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за Злополуките в строителството намаляват след засиления контрол на ИА ГИТ  comments