Home Новини ИА „Главна инспекция по труда“ стартира масирани проверки в селското стопанство
formats

ИА „Главна инспекция по труда“ стартира масирани проверки в селското стопанство

Published on 25.05.2016 by in Новини

Инспекционна кампания в селското стопанство стартира от 1 юни Главна инспекция по труда. Приоритет при проверките ще бъде контролът по спазването на разпоредбите на трудовото законодателство, свързани с наличието на писмен трудов договор при полагането на труд.

Кодексът на труда регламентира различни видове срочни договори, които могат да бъдат използвани от работодателите при извършване на сезонни дейности. Въведеният през 2015 г. еднодневен трудов договор е само един от вариантите за легализиране на трудовите правоотношения в сектора. Този вид договор позволява на наетите да запазят правата си на социално подпомагане и осигуряване. Той облекчава и работодателите, като им спестява немалка част от задълженията при възникването и прекратяването на трудовите правоотношения. Сключването и прекратяването на еднодневните договори не се регистрира в НАП. При прекратяването им не се издава заповед и не се оформя трудова книжка. Работодателите нямат задължение да изготвят длъжностни характеристики.

Селското стопанство е сектор, който ежегодно подлежи на засилен контрол, тъй като резултатите от дейността на Агенцията показват, че той е рисков по отношение на прилагането на нерегламентирани практики при възникването на трудовите правоотношения, както и на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

През 2015 г. в селското стопанство са извършени около 2600 проверки, при които са установени почти 10 300 нарушения. В 122 нарушения не са изпълнени изискванията за сключването на трудов договор или в 1.2% от всички. В повечето случаи става въпрос за липса на писмен договор изобщо или за липса регистрацията му в НАП. В някои случаи работникът не е получил, преди да бъде допуснат до работа, екземпляр от писмения договор и копие от уведомлението за регистрацията му в НАП.

За сравнение през 2014 г. проверките в селското стопанство са били 1600, установените нарушения – 7700, а тези, свързани с нерегламентирано полагане на труд – 104, или 1.4% от всички.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за ИА „Главна инспекция по труда“ стартира масирани проверки в селското стопанство  comments