Home Новини Инспектори от други области се включват в контрола за спазване на трудовото законодателство по морето
formats

Инспектори от други области се включват в контрола за спазване на трудовото законодателство по морето

Published on 08.07.2016 by in Новини

С почти 68 000 наети се увеличава заетостта през лятото в областите Бургас, Варна и Добрич

Главна инспекция по труда обяви старта на ежегодната си кампания за контрол по спазване на трудовото законодателство в морските курорти в присъствието на министъра по труда и социалната политика Зорница Русинова, която участва в проверки в Бургас вчера.

Екипи от служители на Инспекцията по труда от други области ще подпомогнат колегите си в черноморските курорти през юли и август, когато националната статистика отчита пика на сезонната заетост. Най-много инспектори по труда ще бъдат командировани в Бургас, където ръстът на наетите през лятото е най-голям. Във Варна и в Добрич ще се разчита основно на оптимизиране на контролната дейност чрез наличния ресурс. Данните на НСИ от наблюдението на пазара на труда показват, че през 2015 наетите през юли спрямо март в трите ни области с морски курорти са се увеличили с почти 68 000 души. В Бургас ръстът е с около 40 000 наети.

Поисканите разрешения за работа на непълнолетни лица по черноморските курорти към 30 юни са 1697, от които 1142 броя в Бургас. Очаква се броят им да се увеличи чувствително в началото на юли, след края на учебната година за учениците от гимназиален курс. От лятото на 2015 г. ненавършилите 18 г. могат да работят до 22 часа. За ненавършилите 16 г. остава забраната да полагат труд след 20 часа до 6 часа.

При проверките по морето традиционно се набляга на контрола по спазване на разпоредбите, свързани с трудовите правоотношения – по възникването им, разпределението на работното време, почивките, заплащането на труда. От началото на юни до момента инспекторите по труда в трите области с черноморски курорти са стартирали около 500 проверки в обекти със сезонен характер, свързани с ресторантьорството, хотелиерството и търговията. Най-често се установяват нарушения по заплащането на труда, свързани с незаплащането с увеличение на положен нощен труд и разпределението на работното време. Установени са и 50 лица, за които няма данни за регистрирани трудови договори в регистъра на НАП. За всеки безспорно установен случай на работа без договор се съставя акт за установено административно нарушение, като санкцията не може да бъде под 1500 лв. Наблюдава се тенденция договори да се регистрират в деня, в който се обявява кампания.

Често на обектите липсват документи, от които да е видно разпределението на работното време – кой работник кога се е явил на работа и кога трябва да е приключил работният му ден. Не се осигуряват задължителните междудневни и междуседмични почивки. За установяване на нарушенията на работното време се налагат по няколко посещения на обектите дори в един и същ ден. Въпреки усилията на инспекторите, те се установяват трудно, тъй като работещите не оказват съдействие.

По време на кампанията през 2015 г. са извършени 1286 проверки в областите с курортни селища – Варна, Бургас и Добрич. Проверени са 1282 предприятия с 24 041 заети лица в тях. Установени са 152 лица, които са работили без сключен писмен трудов договор.

Главна инспекция по труда отново напомня, че работниците и служителите трябва да отстояват трудовите си права. Да не започват работа без да са получили екземпляр от трудовия си договор, подписан от тях и от работодателя, както и уведомление за регистрацията му в НАП. Да изискат от работодателите да оформят трудовите им книжки. Да сигнализират в Инспекцията по труда, докато са в трудови правоотношения и могат да бъдат открити на работните им места. Задълбочава се тенденцията потърпевши работници и служители да подават сигнали, след като бъдат прекратени трудовите им права или когато вече не са на работа. В тези случаи контролните органи на ИА ГИТ могат да санкционират работодателите за установени нарушения спрямо жалбоподателите, но не могат да ги задължат да ги отстранят. При неизплатени възнаграждения след прекратени трудови правоотношения работещите трябва да си търсят правата в съда. Инспекторите по труда не могат да контролират и изплащането на възнаграждения, договорени устно, които се изплащат „под масата”.

Повече подробности какви документи да изискат при започване на работа и прекратяване на трудовите правоотношения, както и информация кога могат да разчитат на контролните органи да защитят правата им може да се намери на http://www.gli.government.bg/page.php?c=13&d=1862
Източник:Главна инспекция по труда

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за Инспектори от други области се включват в контрола за спазване на трудовото законодателство по морето  comments