Home Новини “Напо в… онлайн оценка на риска”
formats

“Напо в… онлайн оценка на риска”

Published on 30.05.2017 by in Новини

“Напо в…. онлайн оценка на риска” e новият филм от поредицата за работника Напо, който „разказва“ какви са най-сериозните опасности на работното място. В краткия анимационен филм, разработен от консорциума “Напо”, популярният вече герой представя на своя директор няколко ситуации, в които превенцията е важна за предотвратяването на злополука или за опазване здравето на работниците.

Пътят към превенцията е лесен и достъпен чрез OiRA инструменти за оценка на риска на работното място, които могат да бъдат открити на страницата на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. Онлайн инструменти за оценка на риска в над 30 икономически дейности са разработени от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г. и са напълно достъпни на сайта на Агенцията…, както и на сайта на проекта …….

Героят Напо представя различни опасности на работната среда и добри практики за превенция чрез достъпния за всички език на анимацията.

Филмчето „Напо в… онлайн оценка на риска“ може да бъде видяно https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-in-risk-assessment-online

Източник:Главна Инспекция по труда

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за “Напо в… онлайн оценка на риска”  comments