Home Новини На 03 май 2022 г. изтича срокът за подаване на декларацията за условията на труд
formats

На 03 май 2022 г. изтича срокът за подаване на декларацията за условията на труд

Published on 29.04.2022 by in Новини

ИА ГИТ напомня, че съгласно нормативната уредба по електронен път декларациите следва да бъдат попадени през утвърден за целта програмен продукт

Инспекцията по труда напомня, че крайният срок за подаване на декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд през 2022 г. е 03 май, поради факта, че 30 април е почивен ден.

Следва да се има предвид, че декларации, подадени по електронна поща, няма да се считат за приети. Съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, по електронен път тя се подава чрез утвърден от ИА ГИТ програмен продукт наличен на адрес: https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/Deklar15_01_EmployerData. Продуктът има вградена функция за подписване с квалифициран електронен подпис и електронно подаване.

При проблеми с подписването и за технически въпроси можете да получите техническа помощ на тел.: 02/8101 724.

 

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за На 03 май 2022 г. изтича срокът за подаване на декларацията за условията на труд  comments