Home Новини Платен годишен отпуск на работник/служител
formats

Платен годишен отпуск на работник/служител

Published on 05.02.2016 by in Новини

С промените от юли 2015 г. на Кодекса на труда (обн., ДВ. бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.). и съответните изменения и допълнения в Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО), обнародвана в ДВ. бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г., отпадана графика, определящ периода на ползване на платения годишен отпуск. Новата уредба в режима на отпуските въведе
изискването: В началото на всяка календарна година, но в срок не по-късно от 31 януари, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, включително отложен или неизползван от предходни календарни години.
При неизпълнение на това изискване, е възможно да бъдете санкционирани от Изпълнителна агенция „Главна Инспекция по труда”.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за Платен годишен отпуск на работник/служител  comments