Home Новини През 2022 г. Инспекцията по труда ще проверява и животновъдните ферми
formats

През 2022 г. Инспекцията по труда ще проверява и животновъдните ферми

Published on 10.03.2022 by in Новини

Със старта на активния селскостопански сезон Инспекцията по труда засилва контрола в селското стопанство. И през 2022 г. секторът е сред акцентите на контролната дейност на Агенцията, тъй като е идентифициран като рисков по отношение използването на различни форми на недеклариран труд. През годината ще се разшири обсегът на проверките в него, като освен растениевъдството, те ще обхванат и животновъдните ферми, където при проведена през  2021 г. кампания се установиха проблеми и с безопасността на труда.

През 2021 г. контролните органи на ИА ГИТ са извършили 4764 бр. проверки в селското стопанство, което е 11% от всички. Констатираните нарушения са 17 188 бр. Установените случаи на работа без трудов договор в сектора са 222 бр.

Инспекцията по труда напомня, че регистрираните земеделски стопани, отглеждащи плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн имат възможност да наемат работници за краткотрайна сезонна селскостопанска работа с трудови договори за един ден. При този вид договори наетите не губят право на социално подпомагане и осигуряване. Така те получават допълнителен доход заедно със социалните помощи и обезщетения. Еднодневните договори са възможност за земеделските стопани да наемат законосъобразно работна ръка по облекчена процедура – без да регистрират договорите, да издават заповеди за прекратяване и да оформят трудови книжки.

Земеделските стопани могат да получат образци на договорите срещу предварително платени осигурителни вноски за здраве, пенсия и професионална болест и трудова злополука. За да облекчи процедурата по администриране на договорите ИА ГИТ създаде онлайн система за предоставяне на образците по всяко време. Тя е надградена по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Софтуерът позволява автоматичнто генериране на данните на лицата, които веднъж вече са наемани от даден производител. Той разполага и с калкулатор, който автоматично генерира в разписката към договора дължимите за сметка на наетото лице данъци и осигуровки и чистата сума, която трябва да му бъде изплатена. Калкулатор изчислява и броя образци на договори, които земеделският стопанин може да получи срещу заплатената за осигуровки сума. Наети по проекта помощник-инспектори могат да консултират и да предоставят информация за функционалностите на системата.

В сайта на ИА „Главна инспекция по труда“, в рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика  „Трудови договори по чл. 114а от КТ“ може да бъде намерена повече информация за еднодневните договори и предоставянето на образци, както и за Ръководство за работа със системата.   https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/list/401

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за През 2022 г. Инспекцията по труда ще проверява и животновъдните ферми  comments