Home Новини Работещи в закрити помещения подават основно сигнали за работа при високи температури
formats

Работещи в закрити помещения подават основно сигнали за работа при високи температури

Published on 04.08.2016 by in Новини

Най-много са оплакванията от микроклимата в предприятията за производство на облекло

Двадесет сигнала за работа при високи температури са подадени в Главна инспекция по труда от последната седмица на юни, когато започнаха летните жеги, до момента. Почти всички са за работа в закрити помещения.

В закрити помещения работодателите са длъжни да поддържат оптимална температура, съобразена с разпоредбите на специалната Наредба за минималните изисквания за микроклимата на работните места. Според Наредбата на закрито градусите през топлия период трябва да бъдат между 18 и 25, като стойностите варират според типа работа – лека, средна или тежка. Допустимата температура не може да бъде над 28 градуса, но има определени и изключения. Според тях при много високи температури навън, в  помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимите стойности, но не повече от 33 градуса.

Най-много сигнали – 8, са подали работещи в предприятия за производство на облекло. При проверките обаче е установено, че само 3 от тях са основателни, т.е. температурата е била над допустимите граници. От всички 20 сигнала, основателни са били 11. Сигналите са както за високи температури в помещенията, така и за липса на възможност за проветряване и неосигурени разхладителни напитки и вода.

Контрол върху микроклимата в предприятията се осъществява и в рамките на планирани проверки. Той е приоритет и при контролната дейност в строителството и в селското стопанство, където основно се работи на открито. В резултат и на засиления контрол в двата сектора през последните години като цяло там работодателите се съобразяват с високите температури. Най-често като превенция те се възползват от възможността да въведат подходяща организация на работния процес, така че да се почива по-често и да не се полага труд в най-горещите часове от деня. Осигуряват се и достатъчно разхладителни напитки, особено в строителството. Все още обаче има проблеми с осигуряването на климатизирани помещения за почивка, когато става въпрос за работа на открито.

По време на проверките за работа при високи температури са установени 33 нарушения, свързани с неосигурени оптимални стойности на параметрите на  микроклимата при работа на закрито – температура, влажност, скорост на въздуха, както и липса на мерки за минимизиране на рисковете при работа на открито при неблагоприятни климатични условия. Дадени са предписания за отстраняване на нарушенията. Най-често става въпрос за липса на данни от актуални измервания на параметрите на микроклимата. Често се установява, че има осигурени технически средства за разхлаждане, които обаче не са проектирани съобразно пространствата, които охлаждат, или към момента на проверката не работят. Не се осигуряват и климатизирани помещения за възстановяване на топлинния баланс на организма. Те са много подходящи като решение за работа в производства, където технологията не позволява да се осигури оптимална температура – например в леенето на метали и в керамичната промишленост около пещите. В по-малките предприятия често не се осигурява вода и разхладителни напитки.

Във връзка с прогнозите за ново затопляне, ИА ГИТ отново напомня за мерките, които работодателите трябва да вземат, за да осигурят оптимален микроклимат за работа.

При работа на открито работодателят е длъжен да се съобразява с подадените червени и оранжеви кодове за опасни метрологични условия – висока температура, вятър, дъжд, мъгла. Да прецени доколко неблагоприятните климатични въздействия могат да застрашат живота и здравето на работниците му и да вземе съответните мерки. Такива могат да бъдат промяна на работното време, на тип работа, като се изпълняват задачи, които са по-безопасни при дадени условия, да се осигурят подходящи лични предпазни средства, помещения с условия за възстановяване на топлинния баланс на организма. Всички тези мерки са описани в Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места, а именно:

– създаване на подходяща организация на работния процес и/или работното време, вкл. осигуряване на почивки с подходяща честота и продължителност;

– създаване на подходяща организация на работните места;

– осигуряване на колективни средства за защита при работа на открито, особено по отношение на риска от слънчев/топлинен удар, преохлаждане и измръзване;

– осигуряване на подходящо работно облекло;

– осигуряване на места за почивка с подходящи условия за възстановяване на топлинния баланс на организма;

– осигуряване на достатъчно количество питейна вода, както и топли и студени напитки и други течности за възстановяване на водно-солевия и топлинния баланс на организма;

– осигуряване на наблюдение или средства за комуникация за работещите на открито на изолирани работни места;

– осигуряване на долекарска и първа медицинска помощ, както и подходящо транспортиране на работещите с внезапно влошено здравословно състояние за оказване на медицинска помощ.

Източник: Главна инспекция по труда
 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за Работещи в закрити помещения подават основно сигнали за работа при високи температури  comments