Home Новини Спазването на правилата за безопасност спасява живота на работещите
formats

Спазването на правилата за безопасност спасява живота на работещите

Published on 06.03.2017 by in Новини

През втората половина на месец февруари контролните органи на ИА ГИТ участваха в разследването на няколко трудови злополуки, които можеха да бъдат напълно предотвратени при спазване на правилата за безопасност и здраве при работа, показват първоначалните резултати от проверките. В тази връзка експертите на Агенцията обръщат внимание, че разписаните в законодателството правила за безопасност имат за цел да опазят живота и здравето на работещите.

Рисковете на работното място са еднакво високи както когато тези правила не се спазват, така и когато работодателите ги изпълняват формално, само с цел да не бъдат санкционирани. Един от най-показателните примери за това е фактът, че много често работодателите осигуряват лични предпазни средства на своите работници и служители, но самите работещи не ги използват, поради липсата на информираност за риска, от който те ги предпазват. Не се организират и обучения, демонстрации и инструктажи за тяхното ефективно използване. Често работодателят и длъжностните лица на конкретното работно място не изпълняват задължението си да осигурят контрол, който да гарантира използването на предпазните средства по време на работа. Пишат се инструкции за експлоатация на технологичното оборудване, но работниците на практика не се запознават с тях. Нерядко се премахват защити на машините, с цел да не се бави производствения процес, което пряко застрашава живота и здравето на работещите, като отново липсва контролът на работодателя за предотвратяване на това нарушение. Друго нарушение, което води до тежки злополуки, е липсата на съгласуване на правилата за безопасност между всички работодатели на една площадка.

ИА ГИТ предоставя кратка информация за злополуките от втората половина на месец февруари, които доказват извода, че спазването на правилата за безопасност може да спаси живота на работещите.

В Добрич работник пада от височина при монтиране на улуци на двуетажна еднофамилна къща, след като е работил без лични предпазни средства, каквито са му били осигурени. За щастие инцидентът не завършва фатално, но е можело да бъде предотвратен, ако работодателят е изпълнил ангажимента си да създаде такъв контрол, който да не допуска до работа лица без лични предпазни средства.

Заради идентично нарушение – неизползване на осигурени от работодателя лични предпазни средства, работник в Хасково е със спукан череп след падане на метална тръба от изграждащо се скеле във връзка с извършване на дейности по саниране. Докато е извършвал почистващи дейности в района на скелето, работникът не е носил каска, което би предотвратило риска от нараняване при падане на предмети от високо.

При извършване на изкопни работи по време на ремонт на ВиК-мрежата на гр. Раковски техническият ръководител разпорежда на багериста да върне в изкопа част от вече изкопаната земна маса, докато в него се намира работник. В следствие на това кофата на багера затиска смъртоносно работника.

Проверката на инцидента, при който един работник загина, а други петима бяха ранени, докато почистваха сероочистваща инсталация на ТЕЦ, установи, че тази дейност не е била обхваната от оценката на риска, тъй като не е било постоянно работно място. Законодателството обаче изисква в оценката на риска да се идентифицират специфичните рискове за всяка дейност и да се предвидят мерки за минимизирането им. Ако законодателството беше спазено, най-вероятно щеше да бъде установено, че наслагванията по тавана и стените на помещението, в следствие на дейността на инсталацията, са много и създават риск от падане.

При инцидент на ЖП прелез край Радомир работник е с изгаряния от волтова дъга, тъй като, заради несъгласуване на действията между различните работодатели, контактната мрежа не е била изключена.

Още примери, които доказват, че в голямата си част злополуките могат да бъдат предотвратени чрез спазване на правилата за безопасност, както и че нерядко те са предизвикани от неразумните действа на пострадалия работник или служител, могат да бъдат открити на сайта на ИА ГИТ, в рубриката „За работодатели и работещи“, секцията „Тежки трудови злополуки“. Работодателите трябва да бъдат наясно, че дори когато основната причина за инцидента е виновното поведение на пострадалото лице, техен е ангажиментът да създадат ежедневен контрол, който да не допуска работникът или служителят да нарушава закона. Законодателят е вменил този ангажимент на работодателя, тъй като той единствен има възможност да осигури ред и правила, които да гарантират постоянен контрол на работните места.

С човешкия ресурс, с който разполагат, контролните органи на Инспекцията по труда могат да осъществят годишно контрол върху около 1/5 от предприятията с повече от един нает в България. Полагат се усилия този контрол да бъде насочен към най-проблемните работодатели на базата на анализи от контролната дейност. Фактът, че в последните години се отчита тенденция към подобряване на условията на труд като цяло в българските предприятия и намаляване на трудовите злополуки на работното място, е доказателство, че ефект от контролната дейност на ИА ГИТ има.

Източник: Главна инспекция по труда

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за Спазването на правилата за безопасност спасява живота на работещите  comments