Home 2014 май
formats

Обучение на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Published on 16.05.2014 by in Новини

Всяко физическо лице, юридическо лице, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание, което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение има задължението да осигурява за своя сметка и в рамките на работното време, подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа на всеки работещ. Условията и редът за провеждане на

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за Обучение на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд  comments