Home 2022
formats

На 03 май 2022 г. изтича срокът за подаване на декларацията за условията на труд

Published on 29.04.2022 by in Новини

ИА ГИТ напомня, че съгласно нормативната уредба по електронен път декларациите следва да бъдат попадени през утвърден за целта програмен продукт Инспекцията по труда напомня, че крайният срок за подаване на декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд през 2022 г. е 03 май, поради факта, че 30 април

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за На 03 май 2022 г. изтича срокът за подаване на декларацията за условията на труд  comments 
formats

През 2022 г. Инспекцията по труда ще проверява и животновъдните ферми

Published on 10.03.2022 by in Новини

Със старта на активния селскостопански сезон Инспекцията по труда засилва контрола в селското стопанство. И през 2022 г. секторът е сред акцентите на контролната дейност на Агенцията, тъй като е идентифициран като рисков по отношение използването на различни форми на недеклариран труд. През годината ще се разшири обсегът на проверките в него, като освен растениевъдството,

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за През 2022 г. Инспекцията по труда ще проверява и животновъдните ферми  comments 
formats

При надомна работа работодателите не могат да изискват средства за материали

Published on 16.02.2022 by in Новини

Условията за полагане на труд вкъщи се договарят в трудов договор По повод съобщението на Прокуратурата за привлечен обвиняем за измама чрез предложения за надомна работа, Инспекцията по труда използва повода да напомни, че при законосъобразно предлагане на надомна работа работодателите не могат да изискват от лицата средства, с които да се обезпечи изпълнението на

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за При надомна работа работодателите не могат да изискват средства за материали  comments 
formats

Какви са правомощията на контролните органи на Инспекцията по труда за упражняване на контрол при работа от разстояние/надомна работа?

Published on 16.02.2022 by in Новини

ИА ГИТ разполага с контролни правомощия по отношение на извършването надомна работа и работа от разстояние. Контролната дейност на ИА ГИТ обхваща всички трудовоправни аспекти на извършваната от работниците или служителите работа (в т.ч. спазване на разпоредбите, регламентиращи работното време и почивките на работниците или служителите; спазване на правилата за безопасни и здравословни условия на

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за Какви са правомощията на контролните органи на Инспекцията по труда за упражняване на контрол при работа от разстояние/надомна работа?  comments 
formats

Заповед № РД-01-289 от 25.10.2021 г. за определяне на Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2022 г.

Published on 16.02.2022 by in Документи

Заповед

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за Заповед № РД-01-289 от 25.10.2021 г. за определяне на Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2022 г.  comments