Home Новини 31.01.2018г. КРАЕН СРОК ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА ПОДХОДЯЩИ ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА ЛИЦА С НАМАЛЕНА ТРУДОСПОСОБНОСТ
formats

31.01.2018г. КРАЕН СРОК ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА ПОДХОДЯЩИ ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА ЛИЦА С НАМАЛЕНА ТРУДОСПОСОБНОСТ

Published on 02.01.2018 by in Новини

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Напомняме Ви, че e време за определяне на местата подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност.
До 31 януари 2018г. работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определи работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност. Броят на тези места е от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата дейност.
Местата подходящи за трудоустрояване се определят от комисия по трудоустрояване в състав: председател – ръководителят на предприятието, и членове – представителите на работниците и служителите, органът по безопасност и здраве при работа и лекарят от службата по трудова медицина, която обслужва предприятието.
От общия брой на работните места подходящи за трудоустрояване работодателят определя не по-малко от половината за хора с трайни увреждания.
Списъкът на местата подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност се съхранява в предприятието. Преписи от него се изпращат на службата по трудова медицина и при поискване – на здравния орган, който осъществява трудоустрояването.
Работодателят е длъжен да уведоми териториалните поделения на Агенцията по заетостта за определените работни места подходящи за трудоустрояване на хора с трайни увреждания и да обяви свободните работни места от тях в 14-дневен срок от определянето им.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за 31.01.2018г. КРАЕН СРОК ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА ПОДХОДЯЩИ ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА ЛИЦА С НАМАЛЕНА ТРУДОСПОСОБНОСТ  comments