Home Archive for category "Новини"
formats

На 03 май 2022 г. изтича срокът за подаване на декларацията за условията на труд

Published on 29.04.2022 by in Новини

ИА ГИТ напомня, че съгласно нормативната уредба по електронен път декларациите следва да бъдат попадени през утвърден за целта програмен продукт Инспекцията по труда напомня, че крайният срок за подаване на декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд през 2022 г. е 03 май, поради факта, че 30 април

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за На 03 май 2022 г. изтича срокът за подаване на декларацията за условията на труд  comments 
formats

През 2022 г. Инспекцията по труда ще проверява и животновъдните ферми

Published on 10.03.2022 by in Новини

Със старта на активния селскостопански сезон Инспекцията по труда засилва контрола в селското стопанство. И през 2022 г. секторът е сред акцентите на контролната дейност на Агенцията, тъй като е идентифициран като рисков по отношение използването на различни форми на недеклариран труд. През годината ще се разшири обсегът на проверките в него, като освен растениевъдството,

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за През 2022 г. Инспекцията по труда ще проверява и животновъдните ферми  comments 
formats

При надомна работа работодателите не могат да изискват средства за материали

Published on 16.02.2022 by in Новини

Условията за полагане на труд вкъщи се договарят в трудов договор По повод съобщението на Прокуратурата за привлечен обвиняем за измама чрез предложения за надомна работа, Инспекцията по труда използва повода да напомни, че при законосъобразно предлагане на надомна работа работодателите не могат да изискват от лицата средства, с които да се обезпечи изпълнението на

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за При надомна работа работодателите не могат да изискват средства за материали  comments 
formats

Какви са правомощията на контролните органи на Инспекцията по труда за упражняване на контрол при работа от разстояние/надомна работа?

Published on 16.02.2022 by in Новини

ИА ГИТ разполага с контролни правомощия по отношение на извършването надомна работа и работа от разстояние. Контролната дейност на ИА ГИТ обхваща всички трудовоправни аспекти на извършваната от работниците или служителите работа (в т.ч. спазване на разпоредбите, регламентиращи работното време и почивките на работниците или служителите; спазване на правилата за безопасни и здравословни условия на

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за Какви са правомощията на контролните органи на Инспекцията по труда за упражняване на контрол при работа от разстояние/надомна работа?  comments 
formats

ВАП сезира ДНСК и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ да извършат проверки за спазването на изискванията за безопасност на труда на строителните обекти в цялата страна

Published on 27.11.2020 by in Новини

Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ да извършат проверка дали на строителните обекти в страната се спазват нормативните изисквания и задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по строежите. Във ВАП е образувана

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за ВАП сезира ДНСК и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ да извършат проверки за спазването на изискванията за безопасност на труда на строителните обекти в цялата страна  comments 
formats

Тридесет случая на работа без договор на строителни обекти в София само за три дни

Published on 18.06.2020 by in Новини

16.06.20 | Пресцентър България участва в Европейската кампания за деклариран труд чрез фейсбук страницата „Всички права запазени“  Инспекцията по труда стартира от сряда, 10 юни, засилена инспекционна дейност в строителството на територията на София. Само за три дни са установени 31 случая на работещи без трудови договори от екипи на дирекциите „Инспекция по труда“ София

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за Тридесет случая на работа без договор на строителни обекти в София само за три дни  comments 
formats

УДЪЛЖАВАТ СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Published on 07.04.2020 by in Новини

Уважаеми потребители на електронните услуги на ИА „Главна инспекция по труда“, Уведомяваме Ви, че във връзка с въведеното с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. извънредно положение за постъпили в срок ще се приемат декларациите по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, постъпили до един месец след

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за УДЪЛЖАВАТ СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД  comments 
formats

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2020 г.

Published on 02.01.2020 by in Новини

Заповед № РД01-672 от 22.10.2019 г. за определяне на Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2020 г. Издадена от министъра на труда и социалната политика (ДВ, бр. 87 от 2019 г.) На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2020 г.  comments 
formats

Инспекцията по труда провери 1750 предприятия, работещи с опасни вещества

Published on 28.10.2019 by in Новини

Установени са над 10 000 нарушения в рамките на европейската кампания „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ Контролните органи на Инспекцията по труда извършиха 1873 бр. проверки, при които установиха 8019 бр. нарушения по осигуряване на безопасност и здраве при работа с опасни вещества от  общо 10 032 бр. Проверките са извършени през 2018 г. и

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за Инспекцията по труда провери 1750 предприятия, работещи с опасни вещества  comments 
formats

Най-честите причини за инциденти в резултат на поражение от електрически ток

Published on 12.07.2019 by in Новини

От началото на годината ИА „Главна инспекция по труда“ участва в разследването на серия инциденти на работното място, причините за които са идентични и най-общо са свързани с пренебрегване на правилата за безопасност, неосъществен ефективен контрол или недооценяване на рисковете на конкретните работни места. Според направените анализи в голямата си част тези инциденти са били

Read More…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Коментарите са изключени за Най-честите причини за инциденти в резултат на поражение от електрически ток  comments